Bushett Shoal
Bushett Shoal Reef boat fishing between Motunau and Kaikoura

Bushett Shoal Reef After launching at Motunau Beach it is another 35 km further up.