Blue Mackerel - Scomber australasicus Blue Mackerel - Scomber australasicus.
Blue Mackerel – Scomber australasicus – a type of tuna

Blue Mackerel Other names for blue mackerel: English mackerel, Tawatawa, slimy mackerel The blue mackerel.